Frances Elizabeth Wynne

Frances Elizabeth Wynne (1836-1907)
‘Llyn Elsi’
19th century
Pen, ink & watercolour
Watercolour
© Llyfrgell Cenedlaethol Cymru – National Library Wales