Cymryd Rhan

Galwad Agored:

Byddwch yn rhan o’r dathliad gyda ni a rhowch eich gwaith celfyddydol chi ar fap Parc Cenedlaethol Eryri.

Dyma alwad agored i artistiaid o bob cyfrwng i rannu eu gwaith sydd wedi ei ysbrydoli gan Eryri – boed yn farddoniaeth, ffotograffiaeth, dawns, cerddoriaeth, cerflunio, paentiadau, animeiddio, tecstiliau, crochenwaith, ffilm… mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!

Beth fyddwn ni angen gennych chi ar gyfer y map?

  • Delwedd neu linc i ffilm/sain o ansawdd uchel neu ddogfen ysgrifenedig.
  • Eich enw chi a teitl y gwaith (os oes)
  • Paragraff amdanoch chi ac am y gwaith rydych yn ei ddanfon sydd wedi ei ysbrydoli gan Eryri. Gall gynnwys maint a chyfrwng y darn.
  • Nodi lleoliad map y gwaith ofewn ffiniau Eryri. (cod post neu rif OS )

Danfonwch i Elen.Roberts@eryri.llyw.cymru  neu fel arall lawrlwythwch yn uniongyrchol isod.

*Drwy ddanfon yr uchod byddwch yn rhoi caniatâd i Barc Cenedlaethol Eryri rannu eich gwaith yn gyhoeddus ar y map rhithiol ar y wefan yma a chysylltu gyda chi os bydd angen. Edrychwn ymlaen at rannu eich gwaith. 

Cliciwch neu lusgo ffeiliau i'r ardal hon i'w huwchlwytho. Gallwch uwchlwytho hyd at 5 ffeil